להרגיש ביטחון בעולם

Module 1 מבוא ודגשים
* 1 מבוא ודגשים לנטרול אמונות
Module 2 אמונה 1 - העולם הוא מקום מסוכן
* 1 נטרול האמונה "העולם הוא מקום מסוכן" - חלק 1
* 2 נטרול האמונה "העולם הוא מקום מסוכן" - חלק 2
Module 3 אמונה 2 - אני לא מוגן/בטוח
* 1 נטרול האמונה "אני לא מוגן" - חלק 1
* 2 נטרול האמונה "אני לא מוגן" - חלק 2
Module 4 אמונה 3 - אני חלש
* 1 נטרול האמונה "אני חלש" - חלק 1
* 2 נטרול האמונה "אני חלש" - חלק 2
Powered By WP Courseware